Internet Download Manager v6.38.6

Giới thiệu Internet Download Manager (IDM) là một công cụ giúp tăng tốc độ tải x…