UltraISO v9.7.5.3716

UniKey

Giới thiệu

UltraISO là một công cụ tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi, ghi, mô phỏng tập tin ảnh ISO CD/DVD và một trình tạo CD/DVD/USB có thể khởi động, nó có thể chỉnh sửa trực tiếp tập tin ảnh CD/DVD và trích xuất các tập tin và thư mục từ đó, cũng như trực tiếp tạo các tệp ISO từ CD/DVD-ROM hoặc đĩa cứng của bạn.

Tính năng

  • Hỗ trợ và chuyển đổi các định dạng tệp phổ biến: ISO, BIN, IMG, DMG,...
  • Chỉnh sửa trực tiếp tập tin ảnh ISO
  • Trích xuất trực tiếp các tệp và thư mục từ tệp ảnh ISO
  • Thêm, xóa, tạo thư mục mới, đổi tên nội dung file ảnh ISO
  • Tạo tập tin ISO từ tài liệu đĩa cứng
  • Tạo ảnh CD/DVD từ CD/DVD-ROM, duy trì thông tin khởi động
  • Tự động tối ưu hóa cấu trúc tệp ảnh ISO, tiết kiệm dung lượng đĩa

Tải xuống

Vui lòng chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành bạn đang sử dụng. Để tìm hiểu thêm về hệ điều hành mà bạn đang sử dụng, hãy đọc qua FAQ.
ZIP v9.7.5.3716 Uploading 3.6 MB Tải xuống
ZIP v9.7.5.3716 Veryfiles 3.6 MB Tải xuống

Hướng dẫn cài đặt

Giải nén và chạy trực tiếp mà không cần cài đặt thêm.