Adobe Acrobat Pro / Reader DC v2020.012.20048

Adobe Acrobat Pro / Reader DC

Giới thiệu

Adobe Acrobat là một tập hợp các phần mềm ứng dụng và dịch vụ Web được phát triển bởi Adobe. Adobe Acrobat dùng để xem, tạo, thao tác, in và quản lý các tệp PDF (Portable Document Format).

Tính năng

  • Nâng cấp tính năng đám mây
  • Cải tiến giao diện dễ sử dụng hơn
  • Thêm tính năng vẽ tự do bằng bút chì
  • Thêm các dạng công thức biểu đồ mới trong Word và Excel
  • Thêm tính năng phân tích dữ liệu vào trong Excel
  • Thêm tính năng đưa mô hình nhân vật 3D và các hiệu ứng chuyển slide vào PowerPoint
  • Hỗ trợ nhiều định dạng video hơn
  • Nâng cao khả năng nén video nhằm giảm dung lượng
  • Nâng cấp độ ổn định
  • Cải tiến bảo mật

Tải xuống

Vui lòng chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành bạn đang sử dụng. Để tìm hiểu thêm về hệ điều hành mà bạn đang sử dụng, hãy đọc qua FAQ.

Adobe Acrobat Pro

ZIP v2020.012.20048 Google Drive #1 521.0 MB Tải xuống
ZIP v2020.012.20048 Google Drive #2 521.0 MB Tải xuống
ZIP v2020.012.20048 1Fichier 521.0 MB Tải xuống

Adobe Acrobat Reader

ZIP v2020.012.20048 Google Drive #1 181.0 MB Tải xuống
ZIP v2020.012.20048 Google Drive #2 181.0 MB Tải xuống
ZIP v2020.012.20048 1Fichier 181.0 MB Tải xuống

Hướng dẫn cài đặt

Giải nén và chạy trực tiếp mà không cần cài đặt thêm.